Cập nhật nhanh Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024

13:00' - 27/06/2024
BNEWS Cập nhật nhanh Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dưới đây. Mời bạn đọc đón xem.

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiều nay 27/6, thí sinh bước vào thi môn Toán. Giờ phát đề là 14h20, giờ làm bài là 14h30.

Thời gian làm bài thi kéo dài 90 phút. Đến 16h các em nộp lại bài thi. Đề thi, đáp án môn Toán sẽ được cập nhật nhanh ngay sau khi thí sinh rời khỏi phòng thi.

Dưới đây là một số mã đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024:

 

 

 

 

[Cập nhật nhanh Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Nguồn: Tuyensinh247]

Môn Toán - Mã đề: 101 - Tuyensinh247.com

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.D

9.C

10.A

11.A

12.C

13.C

14.B

15.B

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.

28.

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.

35.A

36.B

37.D

38.A

39.

40.D

41.D

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

Môn Toán - Mã đề: 102 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 103 - Tuyensinh247.com

1.D

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.D

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.A

40.A

41.B

42.

43.B

44.B

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 104 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 105 - Tuyensinh247.com

1.

2.A

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.A

10.

11.

12.

13.A

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.D

31.D

32.B

33.

34.C

35.C

36.D

37.D

38.B

39.C

40.

41.

42.C

43.

44.C

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 106 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 107 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.A

23.D

24.C

25.

26.

27.

28.

29.C

30.B

31.B

32.A

33.D

34.B

35.B

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 108 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 109 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.C

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.B

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.D

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.C

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.B

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 110 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 111 - Tuyensinh247.com

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.

27.

28.

29.B

30.D

31.B

32.C

33.C

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.D

41.C

42.D

43.

44.

45.

46.A

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 112 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 113 - Tuyensinh247.com

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.C

25.D

26.

27.

28.

29.B

30.A

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.

42.

43.

44.

45.A

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 114 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.D

42.

43.A

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 115 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.B

9.

10.

11.

12.

13.

14.B

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.B

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.C

30.

31.

32.D

33.A

34.B

35.

36.D

37.D

38.B

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 116 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 117 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.A

11.C

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.D

24.

25.

26.

27.

28.

29.B

30.

31.

32.B

33.

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 118 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 119 - Tuyensinh247.com

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.D

24.B

25.C

26.B

27.

28.

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.C

41.

42.

43.A

44.

45.

46.

47.D

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 120 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

Môn Toán - Mã đề: 121 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.B

27.B

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

Môn Toán - Mã đề: 122 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 123 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.A

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.B

22.

23.

24.

25.

26.

27.C

28.

29.B

30.

31.C

32.C

33.

34.A

35.B

36.A

37.A

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Môn Toán - Mã đề: 124 - Tuyensinh247.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

 

 

Trước đó, sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh đã làm bài thi môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Bài thi gồm 3 phần: Đọc hiểu; Nghị luận xã hội; Nghị luận văn học.

Sáng và chiều ngày mai 28/6, thí sinh sẽ làm bài thi Khoa học Tự nhiên/ Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Ngày 29/6 là ngày thi dự phòng. 

Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào 8h ngày 17/7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.

Về đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2024, BNEWS/TTXVN cập nhật nhanh nhất tại đây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục