Chậm lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội có phải nộp lãi?

10:38' - 07/09/2020
BNEWS Trường hợp đã thực hiện trích, đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, nhưng chậm lập hồ sơ điều chỉnh số tiền đóng không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

Đơn vị ông Lâm Việt Hùng (Nghệ An) gặp vướng mắc như sau:
Tháng 1/2016, bà A có hệ số lương 2,86. Từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017, bà A làm tổ trưởng tổ chuyên môn đến tháng. Tháng 9/2017, bà thôi giữ chức tổ trưởng. Trong thời gian đó, đơn vị vẫn đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội nhưng quên không báo tăng mức phụ cấp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Tháng 3/2020, khi rà soát lại quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bà A, ông Hùng thấy chưa báo tăng hệ số phụ cấp nên ông đã báo tăng lại. Ông Hùng hỏi, đơn vị ông có phải đóng lãi do quên báo tăng hệ số phụ cấp cho bà A không?
Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:
Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 3 Điều 49 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi tính trên số tiền và thời gian chậm đóng.
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương mới thực hiện truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì số tiền truy đóng bao gồm số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi tính trên số tiền và thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Đối chiếu quy định nêu trên, nếu trường hợp đơn vị đã thực hiện trích, đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, nhưng chậm lập hồ sơ điều chỉnh số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì không phải nộp tiền lãi chậm đóng.

>>BHXH Việt Nam chi trả lương hưu hai tháng ở 4 tỉnh miền Trung

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục