Chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm và thu chi các khoản phí năm học mới

17:31' - 30/08/2017
BNEWS Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản 746 /TTr-NV2 gửi tới Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc về triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018.
Đa dạng mẫu mã sản phẩm đồ dùng học tập cho năm học mới. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đó, công văn nêu rõ: Trước mắt, cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trong đó đặc biệt quan tâm thanh tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đao tạo cũng yêu cầu: Việc thanh tra về thu chi cần bám sát tinh thần Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản 3936 /BGDĐT-TTr hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 – 2018.

Theo đó, trong năm học mới 2017-2018, công tác thanh tra sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thanh tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng.
Công tác thanh tra trong năm học 2017-2018 cần tập trung vào việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật , 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của ngành và vấn đề dư luận quan tâm.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng thanh tra cần phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo; chuẩn hóa hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; tăng cường xử lý sau thanh tra.
Năm học 2017-2018 là năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định cần tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường.

Toàn ngành tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.
Trong đó, giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định.
Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập…/.
Xem thêm:

>>>Hệ thống đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

>>>Đổi mới giáo dục cần mạnh dạn bãi bỏ các quy định cứng nhắc, không phù hợp thực tiễn


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục