Chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó do dịch COVID-19

21:36' - 22/07/2021
BNEWS UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 3642/QĐ-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Sở Y tế phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế trực thuộc.
Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với viên chức hoạt động nghệ thuật. Sở Du lịch phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đối với hướng dẫn viên du lịch.
Các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm; hỗ trợ hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, hỗ trợ các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại nhà; trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có hiệu lực; trường hợp F0, F1 đang cách ly tại cơ sở được chọn làm nơi cách ly tập trung trên địa bàn (ngoài các cơ sở cách ly tập trung đang giao Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý).
Công an thành phố phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện Công an thành phố thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp F0, F1 đang cách ly tại bệnh viện theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo, hướng dẫn các khu cách ly tập trung thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp F1 đang cách ly tại khu cách ly tập trung được Ủy ban nhân dân thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị thường trực điều hành theo quy định.
Quyết định này quy định chi tiết về thời gian, địa điểm, thẩm quyền giải quyết việc hỗ trợ đối với các lĩnh vực như: Giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh.
UBND thành phố Hà Nội quy định nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia phổ biến, phối hợp triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục