Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế

18:43' - 23/05/2020
BNEWS Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt.

Liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, bên lề Quốc hội chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt.
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ 01/7/2019) là việc qui định về thực hiện tự chủ đại học, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực của Hội đồng trường, đảm bảo để Hội đồng trường hoạt động “thực quyền” hơn. Trong đó, Hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.
Báo cáo của Trường Đại học Hạ Long gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu, việc Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long  trong giai đoạn hiện nay là nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với một trường mới thành lập, với các mục tiêu phát triển mạnh mẽ ở phía trước.

Trong giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Trường Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.
“Về việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến chính thức. Tôi nhấn mạnh lại, việc chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt. UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu rõ.
Ông cũng đề nghị các cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bám sát các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định luật pháp liên quan trong chỉ đạo thành lập, công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
Theo văn bản 1588 của UBND tỉnh Quảng Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Duy Hậu ký, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, sẽ kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 18/5/2020. Ông Nguyễn Văn Thắng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục