Chuyển đổi CMND 12 số sang CCCD gắn chip có được giữ nguyên số cũ?

08:09' - 20/04/2021
BNEWS Khi chuyển từ chứng minh nhân dân (CMND) 12 số sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip có được giữ nguyên số hiện là vấn đề được nhiều người quan tâm.

CMND 12 số còn hạn không bắt buộc phải đổi sang CCCD
Khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân quy định rõ:
CMND đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.
Theo tinh thần của Luật này, ngày 01/01/2016 sẽ bắt đầu cấp CCCD. Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý CCCD, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu CCCD để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực; chậm nhất từ ngày 01/01/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.
Tuy nhiên, việc triển khai Luật CCCD đã bị chậm trễ. Đến cuối năm 2020, hầu hết các địa phương vẫn cấp CMND 12 số, thay vì cấp CCCD mã vạch theo tinh thần của Luật.
Vì thế, thẻ CMND đã cấp trước đây mà vẫn còn giá trị sử dụng vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết thời hạn, không bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chip (thẻ này bắt đầu được cấp từ đầu năm 2021).
Không bị đổi số khi chuyển sang CCCD gắn chip
Theo Thông tư 57/2013/TT-BCA về mẫu thẻ Chứng minh nhân dân, mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số Chứng minh nhân dân riêng. Số Chứng minh nhân dân gồm 12 số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Trường hợp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thì số ghi trên Chứng minh nhân dân được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp lần đầu.
Thẻ Căn cước công dân mã vạch và Căn cước công dân gắn chip cũng có 12 số và là mã số định danh cá nhân.
Theo Điều 12 Luật CCCD, số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.
Mã số này không thay đổi dù công dân đổi CMND 12 số sang CCCD gắn chip.

>>> Căn cước công dân gắn chip chứa những thông tin gì? Mất phải làm gì?

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục