Chuyển đổi mặt bằng với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

18:27' - 02/11/2018
BNEWS HĐND tỉnh thống nhất lập kế hoạch, đề án chuyển đổi mặt bằng đối với hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Vĩnh Hải để sớm trình các bộ, ngành.

Ngày 2/11, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) tập trung xem xét, thảo luận thông qua: Nghị quyết số 56/2016 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết liên quan đến điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về các nội dung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 115 ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

Với Nghị quyết số 115 ngày 31/8/2018 của Chính phủ (liên quan đến việc dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, đã được Quốc hội cho Nghị quyết dừng triển khai), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh Ninh Thuận tập trung thảo luận, lập đề án chuyển đổi mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, bao gồm các phương án, kế hoạch đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân khu vực dự án trình các bộ, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đối với việc triển khai Nghị quyết số 115 của Chính phủ, tỉnh đang tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại trước đây để bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án và sự phát triển của tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nghị quyết số 56/2016 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh đã thông qua từ đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, do có những điều chỉnh kể cả Luật, hướng dẫn Luật cũng như những vấn đề liên quan đến nguồn lực và sự chỉ đạo của Trung ương.

Vì vậy, căn cứ sau hơn 2 năm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, tỉnh cần có sự điều chỉnh cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, thực hiện việc cơ cấu lại, trong đó có cơ cấu vốn đầu tư.

Trên tinh thần đó, tỉnh quyết định đưa ra HĐND thảo luận, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cho những năm tiếp theo.

Với Nghị quyết liên quan đến điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu, đây là việc làm cần thiết để tỉnh điều chỉnh, tập trung đầu tư, xác lập những giải pháp công trình, phi công trình, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hạn hán, đáp ứng yêu cầu dùng nước cho các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Tại phiên họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua hai Nghị quyết trên của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh thống nhất lập kế hoạch, đề án chuyển đổi mặt bằng đối với hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải để sớm trình các bộ, ngành.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Những Nghị quyết trên có tầm ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tới; đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện cần đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn. Các cấp, ngành cần tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai việc thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua; đồng thời đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri. HĐND tỉnh sẽ tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết một cách nghiêm túc, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống nhân dân./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục