CII phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

07:36' - 08/07/2019
Bnews Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM thông báo về việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) thông báo phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm.

Ngày phát hành trái phiếu dự kiến không muộn hơn 31/7.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục