1. >

CII phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM thông báo về việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

CII phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) thông báo phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm.

Ngày phát hành trái phiếu dự kiến không muộn hơn 31/7.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Các tổ chức quốc tế đánh giá, hàng không Việt Nam thuộc diện tăng trưởng nhanh nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức 2 con số. Nhiều chuyên gia cho rằng, hàng không sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa với những chính sách thúc đẩy hàng không và du lịch của Chính phủ đang thực hiện hiện nay.

ncif