Có 297 thủ tục thuộc Bộ Công Thương được triển khai dịch vụ công trực tuyến từ mức 2

13:45' - 30/06/2021
BNEWS Đến thời điểm này, tất cả 297 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.
Bằng hàng loạt các giải pháp xây dựng và kết nối Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Công Thương được Văn phòng Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với việc kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia (cả về số lượng dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ điện tử).

Đến thời điểm này, tất cả 297 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.


Hiện nay, Cổng Dịch vụ công của Bộ đang cung cấp 237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn; trong đó, gồm 176 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 61 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 6 tháng đầu năm 2021 là 627.673 hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ.
Bên cạnh việc đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, Bộ cũng đã có hơn 10.000 lượt hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại, email… góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong việc tiếp cận với các thủ tục hành chính do Bộ quản lý.
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Bộ, Bộ Công Thương hiện đã kết nối 17 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).
Tổng số hồ sơ thực hiện trên VNSW trong 6 tháng đầu năm 2021 là 142.700 hồ sơ. Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), kết nối thành công với đã trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 103.664 hồ sơ. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Năm 2021, Bộ Công Thương tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối - cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục kết nối 3 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2021 bao gồm: khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại; miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Từ cuối năm 2016, Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên khai trương và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công với mô hình như Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện nay.
Ngay trong tháng 11/2019, trước khi khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ đã tiến hành nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương để tích hợp và trao đổi dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, hệ thống đã phục vụ người dân, doanh nghiệp với chất lượng tốt, ổn định.
Cùng với đó, Bộ đã xây dựng xong Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Công Thương và đưa vào vận hành đúng tiến độ đã đề ra tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Với quan điểm và thực tiễn lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Bộ Công Thương chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ có số lượng hồ sơ lớn, có tác động trực tiếp người dân, doanh nghiệp đưa lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Ngay trong tháng 11 năm 2019, trước khi khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia , Cổng Dịch vụ công của Bộ Công Thương đã kết nối kỹ thuật thành công 2 nhóm dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi, đăng ký hoạt động khuyến mại.
Đây là các nhóm thủ tục có số lượng hồ sơ trực tuyến lớn nhất thực hiện tại của Bộ Công Thương. Hiện có khoảng 30.000 doanh nghiệp khai báo dưới hình thức trực tuyến trong những năm vừa qua đối với các nhóm thủ tục này.
Đến cuối tháng 12 năm 2019, Bộ Công Thương đã đưa tổng cộng 131 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Công Thương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ ngày 1/1/2021 đến nay, Cổng Dịch vụ công Bộ Công Thương đã trao đổi 618.411 bộ hồ sơ điện tử với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Đối với thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại, mặc dù đã được phân cấp về các địa phương, Bộ cũng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ làm đầu mối, triển khai thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chỉ khai báo một lần duy nhất cho tất cả các tỉnh trên toàn quốc, kết nối, liên thông dữ liệu điện tử đến các Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh (thay vì khai báo trên từng tỉnh như trước đây).
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp đã khai báo 13.621 bộ hồ sơ điện tử đối với thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với kết quả đạt được Bộ Công Thương đã được Văn phòng Chính phủ ghi nhận là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đối với việc kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cả về số lượng dịch vụ công trực tuyến và số lượng hồ sơ điện tử./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục