Cổ phiếu DZM vào diện kiểm soát

09:46' - 07/11/2023
BNEWS Kể từ hôm nay 7/11, cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An bị đưa vào diện bị kiểm soát. Bên cạnh đó, cổ phiếu này cũng đang bị đình chỉ giao dịch trên HNX.

Theo Sở Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu DZM bị vào diện kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm tại ngày 30/9/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023.

 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DZM cũng đang bị đình chỉ giao dịch do một loạt các nguyên nhân gồm: Tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm; Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết; Kiểm soát theo Quyết định số 1443 /QĐ-SGDHN ngày 03 /11/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Vốn chủ sở hữu âm tại ngày 30/9/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định; tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Hiện cổ phiếu  DZM đang dừng lại ở mức 2.900 đồng/cổ phiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục