Cổ phiếu TS4 tạm ngừng giao dịch từ ngày 23/6

10:06' - 17/06/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo việc đưa cổ phiếu TS4 của Công ty cổ phần Thuỷ sản số 4 vào diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 23/6 tới đây.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, lý do doanh nghiệp này bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị rường chứng khoán sau khi đã bị đứa vào diện kiểm soát đặc biệt. 

Điều này vi phạm quy định tại điểm 1.2 Khoản 1 Điều 25 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. 

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở doanh nghiệp này về việc chậm nộp Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2020 và Báo cáo thường niên năm 2020. 

Doanh nghiệp này cho biết, việc tập hợp số liệu chứng từ chưa hoàn thiện nên doanh nghiệp chưa  có báo cáo tổng hợp, đối chiếu số liệu và rà soát.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-1 nên khách hàng thanh toán chậm, ảnh hưởng đến nguồn chi; trong đó, có khoản chi trả cho công ty kiểm toán. 

Năm 2020, doanh nghiệp này đã báo lỗ lớn trong 9 tháng đầu nên mặc dù luỹ kế cả năm doanh thu thuần đạt 388,6 tỷ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ nhưng lại lỗ tới 95,6 tỷ đồng, cao gấp 10 lần khoản lỗ của năm 2019./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục