Cổ phiếu VTS có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết

08:48' - 26/02/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc cổ phiếu VTS của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết theo quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán.

Theo điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, nguyên nhân dẫn tới khả năng bị huỷ bỏ niêm yết của cổ phiếu VTS là do kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp theo Báo cáo tài chính có kiểm toán các năm 2018 - 2019 - 2020. 

Gần nhất, Báo cáo tài chính năm 2020 ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Viglacera Từ Sơn âm 3,9 tỷ đồng. Trước đó, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của doanh nghiệp này âm 4,15 tỷ đồng. 

Theo Viglacera Từ Sơn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát và sự hồi phục của thị trường vật liệu xây dựng sau dịch chậm trễ nên việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng cạnh tranh khốc liệt về giá. 

Bên cạnh đó, Nhà máy Hải Dương dừng sản xuất, Nhà máy Từ Sơn với quy mô sản xuất hai hệ lò nung sấy Tuynel nhưng nhiều năm nay chỉ duy trì sản xuất một hệ lò nung làm cho chi phí khẩu hao phân bổ vào giá vốn thành phẩm nhập kho cao. 

Đồng thời, ảnh hưởng của việc giảm giá bán và áp lực tăng hàng tồn kho làm cho chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho quý IV/2020 tăng 600 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm 2019 giá trị hoàn nhập dự phòng là 177 triệu đồng, dẫn đến chi phí giá vốn quý IV/2020 tăng đột biến. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần quý IV/2020 bằng 108%. 

Năm 2020, chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng hơn 1 tỷ đồng trong khi năm 2019 hoàn nhập 899 triệu đồng. Như vậy, lũy kế năm 2020, tỷ lệ giá vốn/doanh thu thuần chiếm 97%.

Từ ngày 19/3/2019, cổ phiếu VTS đã bị đưa vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của công ty và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 là số âm./.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục