1. >

Công bố kết quả xử lý sau thanh tra tại Petrolimex

Facebook Share

BNEWS.VN Văn phòng Bộ Công Thương vừa chính thức công bố kết quả xử lý thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Công bố kết quả xử lý sau thanh tra tại Petrolimex

Kết quả xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo đó, kể từ năm 2011, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước việc xếp loại doanh nghiệp thực hiện theo quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Bộ Công Thương có thẩm quyền xếp loại doanh nghiệp đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; đối với các công ty xăng dầu thành viên, việc xếp loại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Ngày 16/5/2011, Tổng công ty có Công văn số 0678/XD-CVHĐQT về việc đề nghị xếp loại doanh nghiệp năm 2010. Sau khi xem xét và có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 8863/BTC-TCDN ngày 6/7/2011, Bộ Công Thương đã xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2010 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là theo thẩm quyền và đảm bảo quy định.

Tiếp đó, ngày 15/6/2012, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có văn bản số 0917/PLX-HĐQT về việc đề nghị xếp loại doanh nghiệp năm 2011.

Sau khi có văn bản giải trình của Tập đoàn (Công văn số 1409/PLX-TCKT ngày 11/9/2012 ) và ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 5591/BTC-TCDN ngày 6/5/2013 về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2011), Bộ Công Thương đã có Quyết định xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2011 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là theo thẩm quyền và đảm bảo quy định.

Năm 2012, cơ quan thuế đã kiểm tra và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm trong việc chấp hành pháp luật thuế đối với 31 công ty xăng dầu thành viên.

Các quyết định xử phạt hành chính này đều xảy ra sau thời điểm nộp báo cáo xếp loại doanh nghiệp nên không thực hiện hồi tố để xếp loại cho doanh nghiệp đã được xếp loại năm 2010, năm 2011 mà được làm căn cứ xếp loại doanh nghiệp năm 2012.

Cùng với đó, thực hiện Công văn số 1990/VPCP-V.I, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2945/BCT-TTB ngày 5/4/2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tập thể và các công ty đã để xảy ra các tồn tại, vi phạm và khẩn trương thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra số 1571/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Mặt khác, thực hiện Thông báo số 2280/TB-TTCP ngày 1/9/2016 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 8011/VPCP-V.I ngày 23/9/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Cùng đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành văn bản số 8948/BCT-TTB ngày 23/9/2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tập trung thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Văn phòng Bộ Công Thương, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có báo cáo số 1271/LLX-HĐQT ngày 26/10/2016 về việc thực hiện Kết luận thanh tra. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được triển khai thực hiện.

Vì vậy, ngày 5/12/2016, Bộ đã có Công văn số 563/TTB-TH yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện.

Ngày 16/12/2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có Công văn số 1583/PLX-HĐQT yêu cầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, các đơn vị thành viên (Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Xăng dầu Khu vực II, Công ty Xăng dầu Khu vực III, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực V, Công ty Xăng dầu Phú Khánh) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về các nội dung liên quan của kết luận thanh tra.

Đặc biệt, các phòng, ban chức năng (Ban Chiến lược và Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban Tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) cũng đã triển khai kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Ngày 11/1/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Công văn số 257/BCT-TTB nghiêm khắc phê bình Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Cùng ngày 11/1/2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận luận của Thanh tra Chính phủ dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương đã xác định trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Bộ Công Thương nhấn mạnh: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị tại Thông báo số 2280/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, thiếu sót.

Qua kiểm điểm, Tập đoàn đã xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội có 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Đây là các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

ncif