Công bố thị phần môi giới của các công ty chứng khoán trên HNX

12:18' - 15/01/2019
Bnews Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị phần môi giới của các công ty chứng khoán trên Sở này.
SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và thị trường UPCoM trong quý 4/2018 và cả năm 2018. Ảnh :SSI

Theo đó, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý 4/2018 lần lượt là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 9,8% giá trị giao dịch toàn thị trường. 

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới trên cả thị trường cổ phiếu niêm yết HNX và thị trường UPCoM trong quý 4/2018 và cả năm 2018.

Như vậy, tính cả năm 2018, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI có thị phần lớn nhất, chiếm 11,89% giá trị giao dịch toàn thị trường. Giá trị giao dịch của 10 công ty ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất năm 2018 chiếm 67,16% giá trị giao dịch toàn thị trường. 

Trên thị trường UPCOM, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCOM quý 4/2018, chiếm 11,78% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cũng là đơn vị dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCOM trong năm 2018, với thị phần chiếm 11,09% giá trị giao dịch toàn thị trường. Mười Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường cổ phiếu UPCOM năm 2018 chiếm 64,46% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ quý 4/2018, , nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. 

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Năm 2018, trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm thành viên có thị phần môi giới cao nhất (trên 10%) gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Nhóm thành viên có thị phần môi giới thấp nhất (ít hơn 5%) gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Công ty cổ phần Chứng khoán SSI./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục