1. >

Công ty mẹ PVN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn thứ 18 Việt Nam

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được ghi nhận là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cao thứ 18 của nền kinh tế.

Công ty mẹ PVN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn thứ 18 Việt Nam

Người lao động dầu khí làm việc trên giàn khoan Mỏ Chim Sáo. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Theo bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam vừa được Tổng cục Thuế công bố, nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được ghi nhận nằm trong nhóm những doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của nền kinh tế. 

Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đứng thứ 3 với 2.496 tỷ đồng; Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ 18 với 1.347 tỷ đồng; Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đứng thứ 27; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đứng thứ 33 với 432 tỷ đồng…

Theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của PVN, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Tập đoàn là 48.220 tỷ đồng, tăng 82,2% so với năm 2016.

Tổng tài sản của PVN cũng được ghi nhận tăng 14.093 tỷ đồng (từ 770.511 tỷ năm 2016 lên 784.604 tỷ đồng năm 2017), trong đó, tài sản ngắn hạn là 302.971 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 481.633 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2017 của PVN là 342.621 tỷ đồng, tăng 4.568 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó nợ ngắn hạn là 191.740 tỷ đồng và nợ dài hạn là 150.881 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là 441.983 tỷ đồng, tăng 9.525 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu ghi nhận tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 là 432.458 tỷ đồng).

Đáng chú ý, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 thì số thuế TNDN của PVN thực hiện năm 2017 là 11.609 tỷ đồng, tăng 1.295 tỷ đồng so với năm 2016 (số thuế TNDN Tập đoàn Dầu khí thực hiện năm 2016 là 10.314 tỷ đồng).

Lắp đặt chòong khoan vào vị trí trên giàn khoan mỏ Chim Sáo. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

PVN cho biết, năm 2017 là năm khó khăn với nhiều thách thức nhất trong suốt chiều dài lịch sử hơn 42 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn. 

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện, các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời.

Tuy nhiên, PVN đã giữ vững niềm tin, bình tĩnh vượt khó, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao. 

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2017, xác định các khó khăn phải đối mặt, PVN đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất. 

Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, PVN đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 đề ra. 

Đặc biệt, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 284.500 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 6 tháng; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 52.800 tỷ đồng, vượt 49% so với kế hoạch 6 tháng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif