Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chú trọng sử dụng năng lượng mặt trời

10:22' - 29/08/2021
BNEWS Công ty đang tiến hành các thủ tục để xây dựng và lắp đặt thêm 2 hệ thống điện mặt trời mặt đất cung cấp cho lưới tự dùng 6.6 kV của Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và Phú Mỹ 2.1.

Việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời là một xu hướng năng lượng của hiện tại và tương lai vì những lợi ích mà nó mang lại, như: chi phí sản xuất thấp, giảm khí thải nhà kính bảo vệ môi trường…

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, để tiết kiệm nguồn điện tự dùng, đồng thời thực hiện chủ trương của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) về tận dụng nguồn năng lượng sạch, thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và góp phần bảo vệ môi trường trong cộng đồng, tiết kiệm chi phí trong các đơn vị thành viên, trong thời gian qua, công ty đã lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trong Nhà máy.

Đến nay, công ty đã đưa vào vận hành hai hệ thống điện mặt trời là Hệ thống điện áp mái khu vực nhà Hành chính, Căn tin, được lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 05/11/2020. Đây là hệ thống điện mặt trời bán lên lưới địa phương (không cung cấp cho tự dùng của nhà máy).

Tổng công suất lắp đặt hơn 207 kWp, tương đương 162 kW. Với sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 23 MWh/tháng. Tổng sản lượng điện phát được đến 10/08/2021 là 207 MWh.

Thứ hai là hệ thống điện mặt trời mặt đất Phú Mỹ 1, là hệ thống điện mặt trời cấp cho lưới tự dùng 400V của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/03/2021. Tổng công suất lắp đặt hơn 667  kWp, tương đương 500 kW. Tổng sản lượng điện phát đến 10/08/2021 là 413 MWh, sản lượng điện bình quân hàng tháng khoảng 80,6 MWh/tháng.

Từ khi đưa hệ thống Điện mặt trời Phú Mỹ 1 vào vận hành, công ty đã giúp giảm tỷ lệ điện tự dùng sử dụng từ lưới khoảng 9,79%/tháng góp phần tiết kiệm khá lớn chi phí mua điện từ lưới.

Nhận thức được nhiều lợi ích từ việc sử dụng điện năng lượng mặt trời và quan trọng nhất là góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh, công ty đang tiến hành các thủ tục để xây dựng và lắp đặt thêm 2 hệ thống điện mặt trời mặt đất cung cấp cho lưới tự dùng 6.6 kV của Nhà máy điện Phú Mỹ 4 và Phú Mỹ 2.1.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4), bao gồm 13 tổ máy phát điện với tổng công suất là 2.540 MW./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục