Công viên nước Đầm Sen trả nốt 20% cổ tức tiền 2017 trong tháng 3

17:28' - 22/02/2018
BNEWS Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN) thông báo ngày 7/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức tiền mặt 20%. Ngay thanh toán là 15/3.

DSN đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 và phương án chia cổ tức năm 2017 đã được thông qua là cổ tức tiền mặt tỷ lệ 56%. Công ty đã thực hiện thanh toán 36%.
Năm 2018, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu (không thuế VAT) là 200 tỷ đồng, lãi trước thuế + khấu hao ước khoảng 110 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu đạt 36%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục