CTCP Khoáng sản Luyện kim màu bị phạt 185 triệu đồng

11:56' - 18/08/2016
BNEWS UBCKNN đã xử phạt CTCP Khoáng sản Luyện kim màu (mã CK: KSK) với tổng số tiền 185 triệu đồng vì đã không công bố thông tin và báo cáo có nội dung không chính xác.
Ngày 17/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 863/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản Luyện kim màu (địa chỉ: Km 15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), cụ thể như sau:
1. Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật (CTCP Khoáng sản Luyện kim màu không thực hiện công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/8/2014; việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 ngày 19/9/2014; thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 02/12/2015 về việc bán cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu cho ông Lê Đức Dũng).
2. Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác (Ngày 19/11/2015, CTCP Khoáng sản Luyện kim màu có văn bản số 55/2015/CV-KSK gửi UBCKNN báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ 8,2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 156,88 tỷ đồng lên 238,88 tỷ đồng, theo đó CTCP Khoáng sản Luyện kim màu mua phần vốn góp của Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bản Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với số tiền 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2015/HĐHTKD ngày 01/4/2015 ký giữa CTCP Khoáng sản Luyện kim màu với Công ty TNHH Kim cương Lai Châu (chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân Kim Cương) chỉ có nội dung hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác khu đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH Kim cương Lai Châu tại địa chỉ Bản Chang, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu với tổng số vốn đầu tư của dự án là 60 tỷ đồng, mỗi bên góp 50%, tỷ lệ phân chia lợi nhuận là 50%-50%; không có nội dung Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu mua phần vốn góp của Công ty TNHH Kim cương Lai Châu để khai thác mỏ vàng Bản Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).
Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc cải chính thông tin đối với nội dung báo cáo không chính xác.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục