CTI muốn mua 18,9 triệu cổ phiếu quỹ

07:03' - 20/02/2020
BNEWS Công ty Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với tổng khối lượng dự kiến 18,9 triệu cổ phiếu, tương đương với 30% vốn điều lệ.

Công ty chưa có cổ phiếu quỹ trước giao dịch.
Công ty sẽ chào mua công khai đến toàn bộ cổ đông để làm cổ phiếu quỹ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng lợi ích cho cổ đông.

Thời gian thực hiện sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong quý I và II năm nay.
Giá chào mua dự kiến là 22.100 đồng/cp, có thể thay đổi theo quyết định của chủ tịch HĐQT tại thời điểm đăng ký mua.
Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục