Cường Thuận IDICO muốn mua tối đa 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

07:06' - 02/01/2020
Bnews Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI) sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua lại 15 - 20 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/1/2020. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/1 đến 5/2/2020.

Ngoài ra, công ty cũng quyết định cơ cấu lại danh mục đầu tư trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả nhất. HĐQT sẽ xem xét, phê duyệt để triển khai trong tháng 1/2020.

Cường Thuận IDICO hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, khai thác mỏ đá, phát triển bất động sản...

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục