D2D tạm ứng cổ tức tiền mặt 15%

08:47' - 19/01/2020
BNEWS HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 vừa thông qua việc tạm chi cổ tức năm 2019.

HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D) vừa thông qua việc tạm chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Với 21,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 31,95 tỷ đồng để trả cổ tức.
Ngày đăng ký cuối cùng là 14/2, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/2. Ngày thanh toán là 25/2.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục