1. >

Đà Nẵng đưa kinh doanh đa cấp vào khuôn khổ

Facebook Share

BNEWS.VN Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chức năng trong phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.

Đà Nẵng đưa kinh doanh đa cấp vào khuôn khổ

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng -TTXVN

Nhằm đưa loại hình kinh doanh theo hình thức đa cấp vào khuôn khổ, hoạt động theo quy định của pháp luật, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo hình thức đa cấp (kinh doanh đa cấp) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra; từ đó sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh đa cấp không đúng pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chức năng trong phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn; hướng dẫn và yêu cầu doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ các quy định về kinh doanh đa cấp.

Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ… tích cực theo dõi, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển của doanh nghiệp.

Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Cục Thuế Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn về thuế cho doanh nghiệp kinh doanh đa cấp…

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết thêm: Bên cạnh việc triển khai quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, Đà Nẵng đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh đa cấp và những thủ đoạn của bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

UBND các cấp tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho người dân địa phương để chủ động phòng ngừa, cảnh giác, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Trong đó, chú ý đến việc huy động tài chính theo mô hình kinh doanh đa cấp; đầu tư, kinh doanh tiền ảo theo phương thức đa cấp…/.

>>> Giải pháp nào minh bạch thông tin về kinh doanh đa cấp?

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm 2019 đạt hơn 27 tỷ won, tương đương 23 triệu USD, trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.

ncif