Đắk Nông hỗ trợ lãi suất cho đồng bào dân tộc thiểu số

09:43' - 18/11/2020
BNEWS Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ/năm, mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi suất.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND, ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã có gần 4.000 hộ dân được hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Theo đó, trong giai đoạn từ 2015 – 2020, Đắk Nông đã thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vay vốn tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để sản xuất, kinh doanh (lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp nông thôn).

Tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong hợp đồng tín dụng tối đa là 300 triệu đồng/hộ/năm, mức hỗ trợ lãi suất bằng 40% số tiền lãi suất. Đây là một chính sách thiết thực, kịp thời, giúp đồng bào mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
Theo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông, đây là chương trình mang tính đặc thù của tỉnh Đắk Nông, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền đối với công tác phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Tỉnh Đắk Nông hiện có tới 40 dân tộc cùng chung sống và có tỉ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số rất cao. Chính sách hỗ trợ vốn vay đã giúp nhiều hộ dân mạnh dạn vay vốn tại các ngân hàng thương mại để phát triển sản xuất các ngành nghề liên quan đến nông nghiệp. Nhờ đó, các thế mạnh của địa phương được phát huy, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo./.

>>SHB tung gói tín dụng cá nhân ưu đãi lãi suất quy mô 8.000 tỷ đồng


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục