Đảng bộ EVN: Tiếp tục lãnh đạo đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội

11:01' - 06/07/2020
BNEWS Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ EVN đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong nhiệm kỳ 2015-2020, EVN đã thực hiện tốt vai trò đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, đồng thời kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

EVN cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước nói chung, các tập đoàn kinh tế nói riêng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, cùng với yêu cầu về đảm bảo điện cho đất nước với tốc độ tăng trưởng nhanh, EVN còn thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa… doanh nghiệp theo lộ trình Chính phủ giao.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra. Đó là: Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Đã có 3/3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Cụ thể: Số tổ chức đảng trực thuộc hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đảm bảo theo quy định của Trung ương, không có tổ chức đảng trực thuộc yếu kém; Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều đạt trên 93%. Tính đến hết quý 1/2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp hơn 774 đảng viên, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 600 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, có 6 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể như: Tỷ lệ tổn thất điện năng hàng năm đều giảm, đến cuối năm 2019, giảm còn 6,49%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và vượt trước 1 năm so với kế hoạch Chính phủ giao.

Đặc biệt, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Sau 4 năm, giai đoạn 2016-2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam cải thiện 81 bậc. Đây là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là một trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo đến nay, 100% số xã trên cả nước có điện, 99,25% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và hoàn thành sớm Chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đến năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện. Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,4%/năm và sản lượng điện thương phẩm bình quân/CBCNV đến cuối năm 2020 đạt 2,6 triệu kWh/người, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 2,5 triệu kWh/người.

EVN đã hoàn thành và đưa vào vận hành 20 tổ máy thuộc 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093 MW; trong đó dự án Thủy điện Lai Châu đã hoàn thành vượt trước 1 năm so với Qui hoạch; hoàn thành và vượt tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cấp điện cho khu vực miền Nam, như Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhiệt điện Duyên Hải 3.

Trong 5 năm qua, Tập đoàn đã đảm bảo vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, ổn định, kinh tế, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210 MW; trong đó, công suất nguồn điện do Công ty mẹ Tập đoàn và các Tổng Công ty Phát điện sở hữu, chi phối là 29.970 MW, chiếm 50,6% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 dự kiến đạt 227,99 tỷ kWh, tăng 8,7% so năm 2019. Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,67%/năm. Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người của Việt Nam đến năm 2020 dự kiến đạt 2.320 kWh/người, gấp gần 1,5 lần so với năm 2015.

Hoạt động điều hành hệ thống điện đã đáp ứng nhu cầu và mức tăng trưởng nhu cầu điện của nền kinh tế; huy động hợp lý các nguồn điện; trong đó các nhà máy thủy điện đã đảm bảo phát điện, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và sinh hoạt của nhân dân.
Đáng chú ý, công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến vượt bậc.

Tập đoàn đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. Các dịch vụ về điện tiếp tục phát triển và đa dạng hóa hình thức cung cấp nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng và minh bạch trong các giao dịch đã được ghi nhận và phản ánh khách quan thông qua điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng ngày càng cao.

Úng dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cũng được Tập đoàn chú trọng, nên cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4, đến cuối năm 2019 đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh/thành phố. Tổng số khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN là 28,03 triệu khách hàng, tăng gần 20% so với năm 2015.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia; trong đó đề ra chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng liên quan trực tiếp đến sự phát triển của ngành Điện. Cùng với đó, quá trình 65 năm xây dựng, phát triển của ngành Điện đã tạo được lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động có bản lĩnh chính trị, có tinh thần đoàn kết, có trình độ và ý thức chấp hành kỷ luật cao, là nguồn lực quan trọng để Tập đoàn tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, khó lường; tình hình thiếu điện, cấp điện rất căng thẳng cho miền Nam và cả nước, giá đầu vào đối với sản xuất điện tăng cao; tỷ giá ngoại tệ tăng có thể dẫn đến lỗ do chênh lệch tỷ giá. Việc chậm tiến độ các nguồn điện ngoài EVN, thiếu vốn đầu tư và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo môi trường trong sản xuất điện… ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Do vậy, với yêu cầu mới này, đòi hỏi toàn Đảng bộ Tập đoàn phải nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm chính trị vượt bậc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục