1. >

Đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu.

Đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo:

Tên tổ chức sở hữu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39143183                       Fax: 028.39143193                               

Ngành nghề kinh doanh chính: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn...

Vốn điều lệ thực góp: 3.080.000.000.000 đồng (Ba nghìn không trăm tám mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 15.121.635 cổ phần

Giá khởi điểm: 20.100 đồng/cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định.

Thời gian và địa điểm đấu giá: Dự kiến 8h30 ngày 19/04/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Lần đầu tiên tại Việt Nam, siêu thị ảo VinMart 4.0 (Virtual Store) chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, ứng dụng mua sắm ưu việt Scan & Go được VinMart mở rộng phạm vi tới 73 siêu thị trên cả nước.

ncif