Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai Nghị quyết TƯ 5

13:51' - 18/07/2017
BNEWS Sáng 18/7, tại Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 197 điểm cầu, trong đó có 3 điểm của Đảng ủy Khối và 194 điểm của các đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh cho biết, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là trong toàn khối doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị là dịp các cán bộ chủ chốt trong khối nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, từ đó đóng góp những đề xuất, kiến nghị trong vận dụng, xây dựng kế hoạch hành động của từng cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đã phổ biến một số nội dung quan trọng của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 NQ/TW, ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, các nghị quyết trên là một trong những giải pháp căn bản nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khắc phục những hạn chế yếu kém để cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo về nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Theo Chương trình này, Đảng ủy khối tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tháng 7/2017; cho các đảng ủy trực thuộc trong tháng 8/2017.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 9/2017.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đã trình bày Nghị quyết của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương”, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp; đẩy mạnh đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, gắn kết với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục