Đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư chứng khoán

16:38' - 18/11/2021
BNEWS Thị trường chứng khoán Việt Nam với đặc thù nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 90% trong cơ sở nhà đầu tư nên việc đào tạo nhà đầu tư luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quan tâm, chú trọng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam với đặc thù nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 90% trong cơ sở nhà đầu tư nên việc đào tạo nhà đầu tư luôn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu xây dựng và vận hành thị trường.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, các nhóm thành viên tham gia thị trường chứng khoán nói trên là một trong các yếu tố then chốt góp phần vào sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày nay.

 

Một điểm đặc trưng của thị trường chứng khoán là tính chất phức tạp, hay biến động của thị trường, tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố rủi ro. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực thường xuyên có nhiều loại sản phẩm đầu tư và dịch vụ đầu tư mới, hiện đại và phức tạp, được đưa ra nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của cả bên cung là doanh nghiệp đại chúng, niêm yết và bên cầu là các tổ chức và cá nhân đầu tư.
Tất cả các đặc điểm này, cùng với mức độ hội nhập thị trường vốn ngày càng gia tăng giữa các nước/khu vực, khiến cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán Việt Nam lại càng trở nên quan trọng và chịu nhiều sức ép.
Việc đào tạo nhà đầu tư hiện nay được Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán - đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao làm đầu mối triển khai tuyên truyền, thực hiện.
Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phối hợp với đơn vị liên quan, các công ty chứng khoán, các trường đại học, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, các khóa học miễn phí nhằm cung cấp cho công chúng đầu tư các kiến thức căn bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cập nhật các văn bản pháp lý, các sản phẩm đầu tư mới.


 

Đơn vị này cũng tổ chức các buổi giảng, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu kiến thức trên truyền hình giúp công chúng đầu tư nắm bắt và hiểu rõ hơn về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, các công cụ đầu tư, các sản phẩm đầu tư mới, các vấn đề về quản trị công ty mà nhà đầu tư quan tâm như quyền và nghĩa vụ của cổ đông…; biên soạn các cuốn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán để phát miễn phí cho công chúng đầu tư.
Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng một website dành riêng cho mục đích đào tạo nhà đầu tư tại địa chỉ: www.nhadautu.srtc.org.vn. Website này giúp trang bị cho nhà đầu tư những kiến thức cơ bản về đầu tư, tài chính, chứng khoán; các thông tin, kiến thức về thị trường và các sản phẩm đầu tư trên thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, quản trị công ty, các sản phẩm đầu tư, đăng tải các video tuyên truyền trên truyền  hình.
Qua đó, tạo sự linh hoạt và thuận tiện cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận kiến thức; mở rộng phạm vi và gia tăng số lượng nhà đầu tư có thể tiếp cận với việc đào tạo. 
Việc tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho công chúng đầu tư theo các chủ đề, chủ điểm và gắn kèm với việc sử dụng đa dạng, linh hoạt các phương tiện, trang thiết bị, đã góp phần nâng cao được nhận thức của các tổ chức, cá nhân về thị trường chứng khoán nói chung, các sản phẩm đầu tư, vai trò của thị trường chứng khoán trong việc phát triển kinh tế xã hội.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cung cấp kịp thời các thông tin chính xác cho nhà đầu tư và xã hội, tránh đưa thông tin không chính xác, giúp cho nhà đầu tư hiểu và từng bước dần biết cách lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp và quản lý rủi ro đầu tư của cá nhân./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục