Louis Capital bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính

08:20' - 17/11/2021
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG).

Theo đó,  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital với số tiền 60 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Louis Capital đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019.

Ngoài ra, Louis Capital cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, bao gồm công bố thông tin sai lệch tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020.

Cụ thể, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết, nhưng tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại doanh nghiệp này của Louis Capital là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Louis Capital sẽ phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch, quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Đầu tháng 10/2021, đoàn kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Louis Capital, trong bối cảnh cổ phiếu họ Louis bị "đồn" là có dấu hiệu thao túng giá.

Diễn biến mới nhất, ông Đỗ Thành Nhân sau khi thoái sạch vốn khỏi Louis Capital đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục