1. >

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh do UBND tỉnh Hà Tĩnh sở hữu.

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sở hữu , với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

3. Địa chỉ: Số 161 đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

4. Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ công ích; Hoạt động xây lắp, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng, thiết bị dịch vụ về môi trường, điện, cây xanh, ...

5. Vốn điều lệ:     164.383.820.000 đồng

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:     4.858.600 cổ phần

7. Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm:     10.642 đồng/cổ phần

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

10. Thời gian tổ chức đấu giá :     Dự kiến 08h30 Ngày 22/02/2019

11. Địa điểm tổ chức đấu giá:     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif