Đăng ký đấu giá bán cổ phần CTCP Thiết bị điện Miền Bắc

09:54' - 22/11/2018
Bnews Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sở hữu.

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2. Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

4. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, lắp ráp, kinh doanh bảng điện cao áp, trung áp, hạ áp, ...

5. Vốn điều lệ thực góp:     88.485.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phần bán đấu giá:     2.323.616 cổ phần

7. Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

8. Giá khởi điểm:     11.780 đồng/cổ phần
9. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

10. Thời gian tổ chức đấu giá :     Dự kiến 08h30 Ngày 21/12/2018

11. Địa điểm tổ chức đấu giá:     Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục