1. >

Đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II

Facebook Share

BNEWS.VN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II.

Đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II

Căn cứ theo Quyết định số 17/QĐ-SGDHCM ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  07 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  05 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

  02 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    63.706.700 CP

Cá nhân trong nước:  

  36.426.700 CP

Cá nhân nước ngoài: 

                 0 CP

Tổ chức trong nước:

 27.280.000 CP

Tổ chức nước ngoài:    

                 0 CP

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn luôn là vấn đề nóng. Hà Nội cũng không ngoại lệ. Liệu thủ đô có hạn chế xe máy hay ô tô cá nhân được hay không khi mà hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, loại hình vận tải công cộng còn chưa phát triển? Trong khi đó, phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy vốn là phương tiện thuận tiện và quen thuộc của hầu hết các gia đình hiện nay.

ncif