Đầu tư hơn 2 triệu euro bảo tồn Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

12:55' - 23/11/2015
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 3" với tổng mức đầu tư 2 triệu euro.
Du khách bơi thuyền tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Khoảng kinh phí đầu tư này được cấp từ nguồn vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Đức tài trợ. Nguồn vốn đối ứng do tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm với 175.000 Euro. Thời gian thực hiện dự án là từ nay đến cuối năm 2016.

Mục tiêu của dự án là xây dựng phương pháp tiếp cận và các bài học kinh nghiệm lồng ghép mục tiêu bảo tồn thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được các cơ quan quản lý địa phương đưa vào áp dụng và thực hiện trong quá trình hoạch định chính sách quốc gia.

Với mục tiêu trên, Dự án sẽ thực hiện các hợp phần gồm: Xây dựng và thực hiện các hệ thống thông tin, quy trình xây dựng, quản lý và áp dụng giám sát diễn biến đa dạng sinh học nhằm giúp triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả.

Bản đồ quy hoạch phát triển bền vững khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Đồng thời xây dựng và thực hiện các mô hình mới nhằm nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên cơ sở tham gia hỗ trợ của mạng lưới khuyến nông, tập trung ưu tiên hỗ trợ phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Dự án tăng cường hợp tác liên biên giới giữa Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn Hin Nậm Nô (Lào) nhằm cải thiện trao đổi thông tin liên quan giữa hai bên để hỗ trợ việc giảm thiểu các mối đe dọa đến nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của cả khu vực.

Ngoài ra, Dự án cũng đẩy mạnh quản lý đa dạng sinh học bền vững ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để lồng ghép vào sự kiện, tiến trình liên quan khác nhau ở cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế…

Trong quyết định vừa được phê duyệt này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình thực hiện dự án đúng quy định hiện hành và có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn vốn đối ứng nhằm đảm bảo triển khai Dự án có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra./.

Hi Trang/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục