Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Ledana, tỉnh Bình Phước

06:33' - 04/06/2020
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 738/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Ledana.


Theo đó, dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Ledana với quy mô sử dụng đất 424,54 ha tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tổng vốn đầu tư dự án 1.200 tỷ đồng (trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng). Công ty Cổ phần quốc tế Lê Đại Nam là nhà đầu tư. Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.
Về tiến độ thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
Bên cạnh đó, tiến độ triển khai dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, tiến độ huy động các nguồn vốn khác phải phù hợp với tiến độ giao đất, cho thuê đất; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.
UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp có đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Nhà đầu tư có trách nhiệm cụ thể phương án huy động vốn nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình huy động nguồn lực thực hiện dự án; có phương án huy động nguồn vốn hợp pháp khác trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc nhà đầu tư thứ cấp; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; giám sát việc tuân thủ quy định và yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, môi trường và tài nguyên nước.

UBND tỉnh Bình Phước, các ban, ngành liên quan phối hợp nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu Công nghiệp./.

>>Chính thức công nhận cảng cạn Long Biên là điểm làm thủ tục hải quan

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục