Dầu Tường An đầu tư mở rộng các nhà máy dầu

12:33' - 18/06/2021
BNEWS Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) đã thông qua việc mở rộng đầu tư Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

Việc mở rộng các nhà máy dầu nhằm đầy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; theo đó, Tường An đầu tư hơn 625 tỷ đồng cho Nhà máy Dầu Phú Mỹ và 292 tỷ đồng cho Nhà máy Dầu Vinh. 

Nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu. Bên cạnh đó, Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh. 

Theo Tường An, doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Tường An chủ yếu sản xuất sản phẩm và bán cho một số khách hàng; việc bán và phân phối sản phẩm ra thị trường do Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO đảm nhận.

Cụ thể, Tường An ký hợp đồng bán phân phối sản phẩm với KIDO, KIDO sẽ thực hiện phân phối, bán sản phẩm Tường An cho tất cả các kênh bán hàng trong nước và nước ngoài

Hiện nay, Dầu Tường An còn phần vốn thuộc sở hữu của Vocarimex, trong khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vẫn chưa thoái vốn khỏi Vocarimex. Khi nào SCIC thoái vốn khỏi Vocarimex thì Dầu Tường An sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn vấn đề sáp nhập vào KIDO.

Năm 2021, Tường An đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.266 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,36% và 5% so với thực hiện năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến 20%./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục