Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện

11:49' - 15/03/2021
BNEWS Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” đến từng đơn vị trực thuộc.

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của xã hội và của mỗi doanh nghiệp ngày nay. Với yêu cầu đặt ra trong việc nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa và tự động hóa quản lý và điều hành sản xuất, tận dụng tối đa thành quả mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia” đến từng đơn vị trực thuộc.
Riêng Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), ngay từ những ngày đầu năm nay đã triển khai mạnh mẽ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền tải điện.
Trước đó, để kịp thời thích ứng và đủ năng lực triển khai, trong năm 2020, PTC3 đã thực hiện một số khâu nhằm chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số.

Cụ thể, Công ty hoàn thiện hạ tầng truyền dẫn quang SDH, mạng WAN lõi, hoàn thiện chính sách thông qua triển khai ISO 27001:2013, nâng cao khả năng đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống mạng, máy chủ nội bộ, đặc biệt là các hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước chuẩn hóa dữ liệu, đáp ứng cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn Tổng Công ty.
Theo PTC3, trong quá trình chuyển đổi số, dữ liệu sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng và là tài sản lớn nhất, chỉ khi dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và được chuẩn hóa thì việc ứng dụng các công nghệ Big data, AI… để phân tích và sử dụng số liệu mới thực sự hiệu quả.
Do vậy trong năm 2021, có xét đến giai đoạn 2021 – 2025, PTC3 đã lập kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số và đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính.Theo đó, Công ty sẽ hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học: “Giám sát thiết bị nhất thứ trong trạm biến áp”; “Nghiên cứu, xây dựng phần mềm kiểm tra thiết bị trong trạm biến áp bằng thiết bị thông minh”; Hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Trang bị Trung tâm giám sát các trạm biến áp không người trực tại PTC3, đảm bảo toàn bộ dữ liệu từ các trạm biến áp không người trực được quản lý và giám sát tập trung tại Trung tâm giám sát của PTC3.


Bên cạnh đó, Công ty sẽ kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp bằng thiết bị điện tử thông minh, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu số để nâng cao năng suất lao động đến 100% Đội Truyền tải điện và trạm biến áp. Đồng thời, ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV, camera gắn tại vị trí cột trong quản lý vận hành đường dây truyền tải, nghiên cứu ứng dụng AI vào xử lý hình ảnh thu được từ các thiết bị trên.
Công ty cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu toàn diện trong toàn Công ty, sử dụng hiệu quả phần mềm thư viện điện tử của EVNNPT, đảm bảo dữ liệu được tích hợp vào các phần mềm lõi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT trong tương lai theo đúng định hướng “Một cơ sở dữ liệu” của EVN, đáp ứng được tính: đúng, đủ và được chuẩn hóa…; đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp…

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, thu thập, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, theo lãnh đạo Công ty, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số cần phải được quan tâm triển khai. “Chỉ khi dữ liệu và hạ tầng hệ thống được bảo vệ an toàn thì việc chuyển đổi số mới thực sự thành công”, lãnh đạo Công ty nhìn nhận.
Để làm được điều này, theo lãnh đạo Công ty, trước hết cần nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, từng bước hoàn thiện mô hình 4 lớp đảm bảo an toàn thông tin tại PTC3.
Mặt khác, Công ty còn giám sát tập trung 100% hệ thống thông tin; 100% hệ thống thông tin tự động hóa trạm biến áp được lập hồ sơ cấp độ, có phương án đảm bảo an toàn thông tin tuân thủ quy định và hiệu quả; có phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin mức trạm biến áp; Quản lý an toàn thông tin phù hợp IEC/ISO/TCVN 27001.
Nhận thức được trong quá trình chuyển đổi số, con người luôn là yếu tố then chốt, do đó, PTC3 luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình chuyển đổi số, đặc biệt tập trung đào tạo, nghiên cứu các công nghệ mới theo xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: các công nghệ đột phá mới về lĩnh vực hạ tầng: Cloud computing, Mạng WAN thông minh, IoT/Mobile Internet, kiến thức chuyên sâu về điều tra sự cố an toàn thông tin, đánh giá, ISO 27001:2013, Big data và Machine learning,…
Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số còn làm thay đổi nhiều kỹ năng cần phải có. Do đó, ngoài việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin và an toàn thông tin thì việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, có thói quen sẵn sàng cho chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc, cũng như kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ công nhân viên cũng sẽ được Công ty chú trọng thực hiện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục