Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

18:36' - 07/11/2021
BNEWS Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 7616/BKHĐT-QLQH gửi các bộ, địa phương, đề nghị tập trung chỉ đạo lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Để tăng cường lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 7616/BKHĐT-QLQH gửi các bộ, địa phương, đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị được phân công giao nhiệm vụ lập quy hoạch đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
Cụ thể, đối với các quy hoạch đã lấy ý kiến theo quy định tại Chương III Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019, khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch trình thẩm định trong năm 2021; đối với các quy hoạch đã cơ bản hoàn thiện dự thảo quy hoạch, khẩn trương lấy kiến về quy hoạch theo quy định trong cuối năm 2021; đối với các quy hoạch đang lập, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch, chậm nhất trong Quý I/2022 lấy ý kiến về quy hoạch.
Cùng với đó, các bộ, địa phương khẩn trương hoàn thành văn bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu định hướng phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian trên địa bàn quốc gia, vùng, tỉnh các hoạt động của ngành theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.
Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 trên Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào trước ngày 20 hằng tháng theo hướng dẫn tại Văn bản 4752/BKHĐT-QLQH ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng hợp từ kết quả báo cáo của các bộ, địa phương cho thấy, các bộ, địa phương đang lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt, trong đó, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, 3/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt; 14/38 quy hoạch ngành quốc gia đã lập xong, lấy ý kiến, trình thẩm định, phê duyệt; trong đó có 3 quy hoạch đã được tổ chức thẩm định xong; 1 quy hoạch đang trình thẩm định.
Đối với quy hoạch tỉnh, có 2 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong, đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 2 quy hoạch tỉnh đã lập xong, trình thẩm định; 4 quy hoạch tỉnh đã gửi xin ý kiến và đang hoàn thiện để trình thẩm định. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ có thêm 10 quy hoạch tỉnh lập xong và gửi xin ý kiến, trình thẩm định.
Văn bản số 7616/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cụ thể các Bộ Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công an; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục