ĐBSCL: Nhiều nơi mặn xâm nhập sâu hơn so với năm 2016

13:42' - 08/02/2020
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục xuất hiện; trong đó, đợt xâm nhập mặn từ ngày 8-16/2 ở mức rất cao.
Người dân lo ngoài không đủ nước ngọt dự trữ để phục vụ chăn nuôi, sản xuất. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Cụ thể, với ranh mặn 4g/l tại các cửa sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) với phạm vi ảnh hưởng sâu từ 95-100 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất từ 15-20 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 4 - 6 km, thấp hơn 20 - 30 km so với mức sâu nhất năm 2016 (năm có mức hạn, mặn cao nhất từ trước đến nay).
Sông cửa Tiểu, cửa Đại phạm vi sâu nhất khoảng 57 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất 17km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 9km, sâu hơn khoảng 7km so với mức sâu nhất năm 2016.
Sông Hàm Luông có phạm vi sâu nhất khoảng 75 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất  30 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng  15km, sâu hơn khoảng 4km so với mức sâu nhất năm 2016.
Sông Cổ Chiên có phạm vi ảnh hưởng sâu khoảng 68 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất 24 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 3 km, sâu hơn khoảng 3km so với mức sâu nhất năm 2016.
Sông Hậu có phạm vi ảnh hưởng sâu khoảng 66 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất 26 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 6 km, sâu hơn khoảng 6 km so với mức sâu nhất năm 2016.
Sông Cái Lớn có phạm vi ảnh hưởng sâu khoảng 57 km, sâu hơn trung bình nhiều năm lớn nhất 4 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 4 km, sâu hơn khoảng 4 km so với mức sâu nhất năm 2016.
Để ứng phó với ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất và dân sinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện các giải pháp đã được chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/1 về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Các địa phương cũng cần theo dõi chặt chẽ dự báo xâm nhập mặn của các cơ quan chuyên ngành khí tượng thủy sản và cơ quan khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức giảm sát độ mặn tại các cửa lấy nước, vận hành đóng cửa cống kho độ mặn vượt ngưỡng cho phép để tránh xâm nhập sâu vào nội đồng.
Địa phương tranh thủ thời gian độ mặn cho phép để lấy nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh; tích trữ nước để dành cung cấp trong thời gian xâm nhập mặn lên cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục