Đề xuất kiểm toán nguồn nước sông Mê Kông

16:34' - 27/07/2020
BNEWS Tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra chiều 27/7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mê Kông.

Tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra chiều 27/7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mê Kông do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện với chủ đề "Báo cáo về cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021".

Báo cáo trình bày tại Cuộc họp cho biết, giai đoạn 2012-2013, trong khuôn khổ hợp tác ASOSAI, cuộc kiểm toán song song về chủ đề các vấn đề về nước lưu vực sông Mê Kông đã được thực hiện thành công với sự tham gia của 5 SAI gồm Thái Lan (SAI chủ trì), Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức hợp tác kỹ thuật Liên bang Đức (GIZ).

Kết quả kiểm toán cho thấy, ở phạm vi quốc gia, hệ thống chính sách, pháp luật; việc tuân thủ chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên nước nói chung và lưu vực sông Mê Kông nói riêng còn nhiều tồn tại, bất cập, dẫn đến thực trạng khai thác, sử dụng nước bất hợp lý, thiếu quy hoạch, tình trạng ô nhiễm nguồn nước có xu hướng gia tăng nghiêm trọng.

Thành công của cuộc kiểm toán là bài học kinh nghiệm quý báu để các SAI thành viên ASOSAI nói chung và các SAI khu vực Đông Nam Á nói riêng trong vấn đề sử dụng và quản lý hiệu quả, bền vững nguồn nước, đặc biệt là tài nguyên nước chảy qua địa phận của nhiều quốc gia, từ đó nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sống và an sinh xã hội của cư dân thuộc địa phận nguồn nước chảy qua.

Tại cuộc họp, đại diện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực kiểm toán môi trường, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã và đang cùng với một số nước thực hiện việc kiểm toán nguồn nước sông Mê Kông để có những kiến nghị về đảm bảo chất lượng nguồn nước, tránh tác động tiêu cực đến an ninh nguồn nước, an sinh xã hội.

Tiếp theo những nỗ lực này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021 với chủ đề: "Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững".

Theo đó, cuộc kiểm toán dự kiến được tổ chức vào quý IV/2020. Hiện nay, có 3 SAI đã xác nhận tham gia cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gồm SAI Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc kiểm toán cũng nhận được xác nhận hỗ trợ kỹ thuật từ Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ kiểm toán và trách nhiệm giải trình Canada (CAAF).

Thảo luận tại cuộc họp liên quan đến nội dung này, nhiều SAI đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với ý tưởng của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Trước ý kiến của SAI Nhật Bản về việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài dành cho các SAI trong quá trình thực hiện kiểm toán, đại diện Kiểm toán Nhà nước khẳng định, các vấn đề liên quan đến tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ luôn được các SAI, trong đó có SAI Việt Nam tuân thủ và thực hiện theo quy định của ASOSAI để đảm bảo tính độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.

"Vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận trong ASOSAI cũng như xin ý kiến của Tổng Thư ký ASOSAI trước khi thực hiện" - đại diện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khẳng định.

Báo cáo của Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của ASOSAI (ASOSAI WGEA) bao gồm 33 thành viên và 1 quan sát viên cho thấy, kể từ cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 54 của Nhóm ASOSAI WGEA vào tháng 9/2019, WGEA đã, đang và sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và triển khai các hoạt động theo Kế hoạch công tác 2017 – 2019.

Trong suốt giai đoạn này, WGEA đã tích cực chuẩn bị cho Hội thảo ASOSAI lần thứ 8 về kiểm toán môi trường, thực hiện các cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi điều tra, xây dựng kế hoạch công tác 2020-2022, khởi xướng giải thưởng Tầm nhìn xanh, tham gia các cuộc họp của Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của INTOSAI và công khai kết quả kiểm toán môi trường tại châu Á thông qua nhiều cách thức khác nhau.

Ban Thư ký ASOSAI WGEA đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020-2022 để thực hiện khung triển khai 2019 – 2021 đối với việc lập kế hoạch chiến lược ASOSAI và kế hoạch công tác 2020 – 2022 của INTOSAI WGEA.

Theo kế hoạch, ASOSAI WGEA sẽ thúc đẩy chương trình kiểm toán phát triển bền vững của Liên hợp quốc, triển khai cuộc kiểm toán hợp tác lần thứ hai về huy động bền vững và thực hiện đề án nghiên cứu khoa học hợp tác lần thứ hai liên quan đến việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cho đến nay, ý kiến từ các quốc gia thành viên đã được thu thập, đồng thời các nhóm kiểm toán hợp tác và nghiên cứu khoa học, mỗi nhóm do một hoặc hai SAI quốc gia thành viên làm trưởng nhóm, đã được thành lập theo ý chí mong muốn của các quốc gia thành viên.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục