ASOSAI 14: Nỗ lực quản lý, điều hành thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020

11:49' - 27/07/2020
BNEWS Trước diễn biến của dịch COVID-19, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch kiểm toán, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Do tác động của dịch COVID-19, việc triển khai Kế hoạch năm 2020 cũng như thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI (tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) khu vực châu Á) của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhiều hoạt động liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch bị hủy, hoãn hoặc chưa xác định được thời gian tổ chức. 

Tuy nhiên, với trách nhiệm của Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh Kế hoạch đối ngoại năm 2020 gồm hoạt động của Chủ tịch ASOSAI phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký ASOSAI (Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc) và các thành viên Ban điều hành xây dựng Chương trình nghị sự và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 ngày 27/7/2020.

Cùng với đó, với vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và nâng tầm ảnh hưởng trong các diễn đàn khu vực và thế giới.

Theo đó, từ nhận thức về ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng nước biển dâng cao và xâm nhập mặn tại Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép Kiểm toán Nhà nước chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI với chủ đề liên quan đến nguồn nước lưu vực sông Mê Công giai đoạn 2020-2021. 

Trên cơ sở đồng ý của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã vận động các cơ quan kiểm toán (SAI) thành viên gồm Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan tham gia và khảo sát chủ đề của cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mê Công để báo cáo tại Cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 trực tuyến vào tháng 7/2020.

Nửa đầu năm năm 2020, Kiểm toán Nhà nước nước Việt Nam đã đại diện ASOSAI tham dự hai Cuộc họp trực tuyến cấp kỹ thuật về xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023 - 2028 vào tháng 4 và tháng 6, đồng thời đóng góp ý kiến về định hướng chiến lược của ASOSAI, kế hoạch xây dựng kế hoạch chiến lược và xây dựng bảng khảo sát thông tin các SAI thành viên.

Ở cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng đã sáng kiến thành lập Ủy ban đặc biệt nghiên cứu việc thành lập Nhóm làm việc của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Kiểm toán Nhà nước được đánh giá là đề xuất tiên phong của ASOSAI trong cộng đồng INTOSAI.

Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã khởi xướng thiết kế kịch bản và thực hiện phim tài liệu “ASOSAI vì sự phát triển bền vững” dự kiến trình chiếu tại Đại hội ASOSAI 15 năm 2021 tại Thái Lan. Ý tưởng này của Kiểm toán Nhà nước đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các thành viên Ban điều hành ASOSAI, nhằm tuyên truyền và ghi nhận những đóng góp của ASOSAI nói chung và Chủ tịch ASOSAI nói riêng trong việc thúc đẩy và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo Tuyên bố Hà Nội.

Để tiếp tục ghi dấu ấn của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI. Theo đó chủ trì và điều hành thành công Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 ngày 27/7/2020.

Tại đây, Ban điều hành ASOSAI thông qua Báo cáo thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường giai đoạn 2020-2021 do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì và việc thành lập Nhóm công tác ASOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo đề xuất của Ủy ban đặc biệt và Đề xuất thực hiện Tuyên bố Hà Nội được cụ thể hóa trong Kế hoạch hoạt động của nhóm.

Đồng thời hoàn thiện Điều khoản tham chiếu cuộc kiểm toán hợp tác về kiểm toán môi trường do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì; xây dựng trình phê duyệt kế hoạch kiểm toán; tổ chức cuộc họp khởi động chương trình.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với Tổng thư ký ASOSAI, Ban điều hành ASOSAI, Nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI và các thành viên ASOSAI thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2020-2021 hướng tới thực hiện thành công cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và xây dựng Kế hoạch Chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục