Đề xuất nhiều chính sách khuyến khích phát triển thủy lợi

15:12' - 12/10/2015
BNEWS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Theo dự thảo, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình (tổ chức, cá nhân) hoạt động có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước sẽ được hỗ trợ.

Một cống ngăn mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Kiên Giang. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Cụ thể, nhà nước sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi nhỏ; kiên cố, hoàn thiện hệ thống kênh mương kết hợp giao thông, cống nội đồng; san phẳng mặt ruộng; tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; đào tạo, nâng cao năng lực cho người làm công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của cấp xã, hợp tác xã.

Hợp tác xã, tổ hợp tác tự đầu tư hệ thống thuỷ lợi nhỏ, phục vụ cho các thành viên của tổ chức sẽ được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với dự án đầu tư xây dựng hồ đập nhỏ; hỗ trợ tối đa 80% chi phí mua máy, thiết bị đối với dự án đầu tư xây dựng trạm bơm điện quy mô nhỏ.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi để cung cấp sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện.

Dự thảo nêu rõ điều kiện hỗ trợ như sau: Hồ sơ dự án được phê duyệt sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thuỷ lợi. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển và mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương; phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và hướng dẫn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị để thực hiện tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/ha.

Đề xuất chính sách hỗ trợ kiên cố, hoàn thiện hệ thống kênh mương, cống, kết hợp giao thông nội đồng và hỗ trợ san phẳng mặt ruộng, theo dự thảo, sẽ tiếp tục sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020.

Đồng thời, bổ sung nội dung hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi kết hợp giao thông nội đồng và san phẳng mặt ruộng (không quá 5triệu đồng/ha được san phẳng) được thực hiện các chính sách như trên.

Cũng theo dự thảo, sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn miễn phí nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở cấp xã, hợp tác xã./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục