Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 62 tỷ USD

21:54' - 08/02/2021
BNEWS Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030.

Đề án đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60 - 62 tỷ USD vào năm 2030.

Mục tiêu chung của Đề án đến năm 2030 là thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông - lâm - thủy sản, tham gia toàn diện và bền vững vào chuỗi cung ứng nông - lâm - thủy sản, thực phẩm toàn cầu; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông -lâm - thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đáp ứng được các quy định của các thị trường nhập khẩu; tiếp tục định vị, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông - lâm - thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị xuất khẩu nông - lâm - thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 60 - 62 tỷ USD; trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản đạt khoảng 16 - 17 tỷ USD, thủy sản đạt 15 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3 - 4 tỷ USD, mặt hàng nông - lâm - thủy sản khác đạt khoảng 2 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt khoảng 6% - 8%/năm; khoảng 40% sản phẩm nông - lâm - thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông - lâm - thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu.

Theo đó, giải pháp chung để hoàn thành mục tiêu trên là rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách xuất khẩu nông - lâm - thủy sản; tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông - lâm - thủy sản.

Trong đó, Đề án sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu nông - lâm - thủy sản để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến nông - lâm - thủy sản đảm bảo phù hợp với nhu cầu thị trường; hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông - lâm - thủy sản trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, Đề án cũng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục