Dịch COVID-19: Dừng xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4

14:26' - 05/04/2020
BNEWS Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020.

Ngày 5/4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19 trong đợt cao điểm.

Đáng chú ý trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Bộ chỉ đạo Cục Quản ký lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020.
Bên cạnh việc quán triệt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phòng chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cụ thể hoá nhiều nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động của ngành này.
Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch COVID-19.

Đặc biệt lưu ý việc người lao động Việt Nam ở nước ngoài không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch bệnh này. Các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Trong thời gian này, trừ những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt. Việc tạm dừng cũng được áp dụng với cuộc thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích việc áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.
Bộ cũng yêu cầu các Cục: Người có công, Bảo trợ xã hội, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội, các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tăng cường hướng dẫn các địa phương quản lý, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, Làng trẻ em SOS, cơ sở cai nghiện ma túy, bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng;
Rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho đối tượng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở. Tạm dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở đến hết ngày 15/4/2020;
Chỉ đạo thực hiện việc chi trả trực tiếp trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội phải bảo đảm an toàn cho đối tượng và người chi trả. Chỉ đạo các cơ sở phối hợp với chính quyền, cơ sở y tế tại địa bàn để xây dựng phương án dự phòng về thực hiện các biện pháp cách ly và điều trị theo quy định của ngành y tế nếu xảy ra trường hợp đối tượng tại cơ sở nhiễm COVID-19.

Trong trường hợp cần tiếp nhận các đối tượng mới vào các cơ sở, phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.
Các bệnh viện, trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng thực hiện nghiêm các quy định, quy trình của Bộ Y tế và y tế địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Liên quan tới lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội.

Đồng thời, các Sở cần tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế”…
Khi học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, các Sở cần thông báo ‘‘thông tin y tế” của học viên cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú để địa phương quản lý, phối hợp với gia đình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại cộng đồng…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục