Dịch COVID-19: Yêu cầu thực hiện nghiêm báo cáo về cung ứng thuốc phòng chống dịch

11:10' - 18/03/2020
BNEWS Dịch COVID-19: Yêu cầu thực hiện nghiêm báo cáo về cung ứng thuốc phòng chống dịch

Thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ngày 18/3 cho biết: Cục đã có công văn số  2510/QLD-KD gửi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc đề nghị báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch COVID -19.

Công văn nêu rõ: Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, chỉ đạo của Bộ Y tế, để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc, bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuốc, phục vụ phòng, chống dịch tại Việt Nam, Cục Quản lý dược đã có các công văn số 862/QLD-KD và 939/QLD-KD đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch COVID-19 và công văn số 1710/QLD-KD gửi các đơn vị yêu cầu báo cáo số lượng tồn kho, tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

Để kịp thời tổng hợp thông tin về khả năng cung ứng của các đơn vị với các thuốc phòng, chống dịch bệnh, tạo thuận lợi cho các đơn vị báo cáo, Cục Quản lý dược đã xây dựng hệ thống trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp báo cáo. Hệ thống báo cáo đảm bảo các nội dung về bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế, hoạt động 24/7.

Hệ thống này chính thức hoạt động từ ngày 18/3/2020, nên các đơn vị cần truy cập vào địa chỉ http://duocquocgia.com.vn/ (tài khoản và mật khẩu truy cập gửi kèm cho từng đơn vị, các đơn vị truy cập, thay đổi  ngay mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật) để thực hiện cập nhật báo cáo đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và cập nhật trong vòng 48 giờ kể từ 0 giờ ngày 18/3/2020; tiếp tục cập nhật trong vòng 24 giờ kể từ khi có thay đổi về số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (áp dụng với cả các đơn vị đã thực hiện báo cáo theo phương thức cũ)…

Cục Quản lý dược yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện cập nhật báo cáo theo đúng quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược về việc chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa (điểm đ, khoản 2, điều 42 Luật Dược)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục