1. >

Diện tích trồng rừng giảm gần 9% do mưa lũ

Facebook Share

BNEWS.VN Do mưa bão gây lũ nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong tháng 8 đã ảnh hưởng đến công việc trồng rừng. Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 128.800 ha, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích trồng rừng giảm gần 9% do mưa lũ

Diện tích trồng rừng giảm gần 9% do mưa lũ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 8.4000 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 120.400 ha, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trồng cây lâm nghiệp phân tán ước đạt 131,2 triệu cây, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Hiện các địa phương miền Bắc đang ở giai đoạn trồng rừng chính vụ. Các tỉnh miền Bắc đã trồng được 116.274 ha rừng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Bắc Trung bộ có tiến độ trồng rừng nhanh nhất, đạt 24.041 ha, (tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước); Đồng bằng sông Hồng, đạt 13.268 ha (giảm 7%); Trung du và miền núi phía Bắc trồng đạt 78.966 ha (giảm 15,1%). Những tỉnh có diện tích trồng rừng nhiều và tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước là Hòa Bình đạt 12.126 ha (tăng 68,4%), Thanh Hóa đạt 11.993 ha (tăng 22,3%), Phú Thọ đạt 8.982,7 ha (tăng 37%). 

Các tỉnh miền Nam cũng đã triển khai trồng rừng, đạt 12.489 ha, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ có một số tỉnh có diện tích trồng rừng khá và tăng so với cùng kỳ năm trước là: Đắk Nông 1.974 ha (tăng 281,1%), Quảng Nam trồng đạt 3.450 ha (tăng 2,4%), Cà Mau trồng đạt 1.061 ha (tăng 43,1%). 

Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho kế hoạch trồng rừng năm 2016; trồng cây phân tán, chăm sóc diện tích rừng trồng. Diện tích rừng trồng được chăm sóc cả nước đạt 418.700 ha, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các địa phương cũng đang tiếp tục thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Giải pháp nào để đảm bảo tiến độ cổ phần hóa cũng như bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

ncif