Điều chỉnh đầu tư dự án nút giao thông Ngã ba Huế

10:48' - 05/06/2020
BNEWS Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng..

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 952/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh giảm 1.651,664 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải; đồng thời, giao bổ sung 1.651,664 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 -2020 và năm 2020 cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để thanh toán cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này và quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục