Điều kiện cộng thời gian công tác để nghỉ hưu

08:04' - 09/12/2020
BNEWS Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời về điều kiện cộng thời gian công tác để nghỉ hưu đối với của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.
Ông Nguyễn Văn Minh (Long An) công tác trong ngành công an từ năm 1979, do hoàn cảnh gia đình nên năm 1990 ông thôi việc về địa phương, cấp bậc thiếu uý, thời gian công tác là 12 năm.
Chế độ thôi việc của ông như sau: Được hưởng 15 tháng lương hiện lĩnh, kể cả các khoản phụ cấp (trong đó 3 tháng nghỉ trước khi thôi việc), được cấp tiền tàu xe, cước phí hành lý không quá 70 kg.
Sau khi về địa phương, tháng 6/2007, ông Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã. Tháng 3/2020, ông xin thôi việc, tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc được 12 năm 8 tháng.
Ông Minh hỏi, thời gian công tác trong lực lượng công an của ông có được cộng dồn vào thời gian công tác tại địa phương để đủ thời gian nghỉ hưu không?
Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:
Tại Khoản 6 Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.
Việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng BHXH của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân.
Do ông không cung cấp hồ sơ có liên quan đến quá trình công tác trong ngành Công an nên BHXH Việt Nam chưa có đủ căn cứ để trả lời cụ thể. BHXH Việt Nam thông tin đến ông nội dung quy định về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để ông nắm được. 
Đề nghị ông cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc liên quan đến quá trình công tác trong lực lượng công an nhân dân gửi đến cơ quan BHXH địa phương để được xem xét, trả lời cụ thể./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục