Điều kiện năng lực đối với ban quản lý dự án của tổng công ty

06:00' - 14/11/2020
BNEWS Đối với ban QLDA chuyên ngành, khu vực do chủ tịch HĐQT tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập thì phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Ban quản lý dự án (QLDA) đơn vị của ông N.C.L (TPHCM) do tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng của tổng công ty tại địa bàn miền Nam và được giao làm chủ đầu tư các dự án này.

Hình thức QLDA trong các dự án xây dựng là ban QLDA. Ông L hỏi, ban QLDA này có cần chứng chỉ hoạt động QLDA khi triển khai các dự án với vai trò là chủ đầu tư hay không?
Năng lực hoạt động của ban QLDA (ban QLDA chuyên ngành, khu vực do tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập) yêu cầu cụ thể như thế nào (ban của ông Linh không làm công tác tư vấn QLDA mà chỉ làm chức năng, nhiệm vụ được giao).

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp ban QLDA chuyên ngành, khu vực do chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quyết định thành lập thì phải đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về QLDA đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục