Doanh thu quý II của Vinamilk tăng trưởng 2 chữ số

12:13' - 29/07/2020
BNEWS Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng)

 

 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong quý II/2020, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý I/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019; trong đó, doanh thu từ kinh doanh nội địa đạt 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý I/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng)

Kết Quả Kinh Doanh Q2/2020 Q2/2019 Thay đổi 6T/2020 6T/2019 Thay đổi
Doanh thu thuần15.495 14.599 6,1% 29.648 27.788 6,7%
    Trong nước 13.364 12.425 7,6% 25.457 23.637 7,7%
    Nước ngoài 2.131 2.174 -2,0% 4.192 4.152 1,0%
Giá vốn hàng bán 8.357 7.585 10,2% 15.905 14.619 8,8%
    Trong nước 7.270 6.426 13,1% 13.658 12.389 10,2%
    Nước ngoài 1.087 1.159 -6,2% 2.247 2.230 0,7%
Lợi nhuận gộp 7.138 7.014 1,8% 13.743 13.169 4,4%
    Trong nước 6.094 5.999 1,6% 11.798 11.247 4,9%
    Nước ngoài 1.044 1.015 2,9% 1.945 1.922 1,2%
Chi phí BH & QLDN 3.757 3.648 3,0% 7.151 6.597 8,4%
Lãi/(lỗ) khác không bao gồm lãi vay 369 209 75,9% 556 366 52,2%
EBITDA 4.306 4.054 6,2% 8.262 7.889 4,7%
Khấu hao 557 479 16,3% 1.112 951 17,0%
Lãi vay 38 25 48,5% 80 45 76,4%
Lợi nhuận trước thuế 3.711 3.550 4,6% 7.070 6.893 2,6%
Chi phí thuế 627 646 -3,0% 1.208 1.191 1,4%
Lợi nhuận sau thuế 3.085 2.904 6,2% 5.861 5.701 2,8%
Thu nhập mỗi cổ phiếu (đồng) 1.586 1.501 5,7% 3.013 2.953 2,0%

 

Theo Vinamilk, mức tăng trưởng này đến từ, bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần GTNFoods (GTNFoods) và Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) từ quý I/2020.
Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 13.622 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với quý I/2020 và 4% so với cùng kỳ 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội từ ngày 22/4 đã có tác động tích cực đến tình hình kinh doanh trong quý II/2020.
Về xuất khẩu, do tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng Vinamilk vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng.
Hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn này ghi nhận các kết quả tích cực như xuất khẩu sữa đi Trung Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc… đã đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng của quý II/2020, tăng 26,8% so với quý I/2020 và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất.
Tháng 6 vừa qua, Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU)
Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mỹ bị ảnh hưởng khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – vẫn đóng cửa do dịch COVID-19.

Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong quý II/2020 nhờ nhu cầu tốt đối với sản phẩm sữa tại thị trường này. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm; trong đó, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.741 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2019.
Đối với GTNFoods và MCM, doanh thu thuần đạt 1.368 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2019 do sắp xếp lại và thoái vốn tại các công ty con. Tính riêng MCM, doanh thu thuần 6 tháng/2020 tăng 8% so với cùng kỳ 2019.
Biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý II/2020 đạt 46,1%, giảm 61 điểm cơ bản so với quý I/2020 do giá vốn nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong quý II/2020 cao hơn 1/2020.
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý II/2020 phát sinh 3.757 tỷ đồng, tương đương 24,2% doanh thu thuần quý II/2019. Tỷ lệ này giảm xuống nhờ công ty đã điều chỉnh các chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch COVID-19.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, bằng với cùng kỳ 2019 và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTNFoods, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88,4 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 112% so với cùng kỳ/./.

>>> Vinamilk chính thức mua công khai gần 47% cổ phần GTNfoods

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục