Đồng Nai thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

17:21' - 20/10/2021
BNEWS Ngày 20/10, tỉnh Đồng Nai triển khai quyết định số 4390/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà làm Tổ trưởng; đại diện Sở Tài chính làm tổ phó; thành viên gồm đại diện 8 sở, ngành chức năng có liên quan và UBND 11 huyện, thành phố.
Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đối với các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải ngân.
Tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư, UBND cấp huyện cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó; mời lãnh đạo các cơ quan thuộc tỉnh và địa phương liên quan để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của tổ.
Tổ công tác cũng làm việc theo nguyên tắt tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu.

Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Đồng thời, đảm bảo kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Theo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai trong 9 tháng của năm 2021, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng, nguồn vốn được phân bổ đảm bảo hiệu quả.
Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 64,4 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 18/9/2021, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công kế hoạch 2021 đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 39,37%.
Tỉnh đã hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trên địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục