DRC báo lãi quý IV tăng 131%

06:48' - 01/02/2020
BNEWS Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu 968 tỷ đồng, giảm 3%.

Biên lợi nhuận gộp ghi nhận 17,6%, cải thiện so với con số 11,3% cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp đạt 170 tỷ đồng, tăng 51%.
Chi phí tài chính giảm từ 28 tỷ về 19 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng không đáng kể và chi phí quản lý tăng 32,6% lên 19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 131% cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, DRC đạt doanh thu thuần 3.858 tỷ đồng, tăng 9%; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 78% năm trước. So kế hoạch, DRC thực hiện 99% chỉ tiêu doanh thu bán hàng và vượt 99% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.
Quý I/2020, DRC đề ra kế hoạch doanh thu bán hàng 892 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ 2019; lãi trước thuế 48,6 tỷ đồng, tăng 131%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục